සියලු ප්රවර්ග

රොකට්

ඉහළ පියාසර කරන සිංගල් ස්ටේජ් රොකට් රිපර් රොකට් 4 BF1271 ධීවරයාගෙන්

ඉහළ පියාසර කරන සිංගල් ස්ටේජ් රොකට් රිපර් රොකට් 4 BF1271 ධීවරයාගෙන්

සම්භවය ස්ථානය:චීනය
වෙළඳ නාමය නම:ධීවරයා
ආදර්ශ අංකය:ඩී
සහතික:EX අංකය
පරීක්ෂණයක්
ප්රයෝග
 • ස්ටෙබෙ

  ස්ටෙබෙ

 • ඉරිතැලීම්

  ඉරිතැලීම්

 • මුතු

  මුතු

 • රැල්ල

  රැල්ල

වර්ණ
 • රතු

  රතු

 • රිදී

  රිදී

 • හරිත

  හරිත

 • නිල්

  නිල්

 • රන්

  රන්

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ


军胜好评图

පරීක්ෂණයක්