සියලු ප්රවර්ග

නව්යතා

ධීවරයෙකුගෙන් සම්භාව්‍ය සහ විනෝදජනක හෙලිකැප්ටර් සුපර් ජෙට් BF0427

ධීවරයෙකුගෙන් සම්භාව්‍ය සහ විනෝදජනක හෙලිකැප්ටර් සුපර් ජෙට් BF0427

භාණ්ඩයෙ නම

Super jet

භාණ්ඩ අංකය

ඩී

ටයිප්

HELICOPTER

ඇසුරුම්

36 / 6

සී.බී.එම්

0.049


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • තරු

  තරු

 • කරකැවිල්ල

  කරකැවිල්ල

වර්ණ
 • හරිත

  හරිත

 • රතු

  රතු

 • රිදී

  රිදී

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්