සියලු ප්රවර්ග

නව්යතා

ධීවරයාගෙන් විශාල හෙලිකැප්ටරය අදියර දෙකක අභ්‍යවකාශ නෞකාව BF4021

ධීවරයාගෙන් විශාල හෙලිකැප්ටරය අදියර දෙකක අභ්‍යවකාශ නෞකාව BF4021

භාණ්ඩයෙ නම

TWO STAGE SPACE SHIP

භාණ්ඩ අංකය

ඩී

ටයිප්

HELICOPTER

ඇසුරුම්

54 / 4

සී.බී.එම්

0.048


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
වර්ණ
  • රතු

    රතු

  • හරිත

    හරිත

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්