සියලු ප්රවර්ග

නව්යතා

6 FP7004 පෙට්ටියේ මත්ස්‍යයාගෙන් අසුරන Dragonfly Fireworks

6 FP7004 පෙට්ටියේ මත්ස්‍යයාගෙන් අසුරන Dragonfly Fireworks

භාණ්ඩයෙ නම

ඩ්‍රැගන්ෆ්ලි

භාණ්ඩ අංකය

FP7004

ටයිප්

HELICOPTER

ඇසුරුම්

36 / 6

සී.බී.එම්

0.058


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • ආලෝකය

  ආලෝකය

 • ඉරිතැලීම්

  ඉරිතැලීම්

වර්ණ
 • රතු

  රතු

 • හරිත

  හරිත

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්