සියලු ප්රවර්ග

මිසයිල

විස්ලින් ක්‍රැක්ලිං බලපෑම් සහිත ෂොට් මිසයිල 25ක් BF1110-25 සුපිරි මිසයිල බැටරි ධීවරයෙකුගෙන්

විස්ලින් ක්‍රැක්ලිං බලපෑම් සහිත ෂොට් මිසයිල 25ක් BF1110-25 සුපිරි මිසයිල බැටරි ධීවරයෙකුගෙන්

භාණ්ඩයෙ නම :    සුපිරි මිසයිල බැටරි 25 වෙඩි

    අයිතම අංකය.:    BF1110-25

     ඇසුරුම්:    120 / 1

           CBM :    0.031
පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
  • ඉරිතැලීම්

    ඉරිතැලීම්

  • විස්ටිං

    විස්ටිං

වර්ණ
  • රිදී

    රිදී

පාරිභෝගික ඇගයීම

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්