සියලු ප්රවර්ග

බිම් බලපෑම්

Liuyang කර්මාන්ත ශාලාවෙන් ඉහළම විකුණුම් පොහොසත් ප්‍රයෝග 200g ෆවුන්ටන් ගිනිකෙළි

Liuyang කර්මාන්ත ශාලාවෙන් ඉහළම විකුණුම් පොහොසත් ප්‍රයෝග 200g ෆවුන්ටන් ගිනිකෙළි

සම්භවය ස්ථානය:චීනය
වෙළඳ නාමය නම:ධීවරයා
ආදර්ශ අංකය:FP4001
සහතික:EX
පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • ස්ටෙබෙ

  ස්ටෙබෙ

 • තරු

  තරු

 • ක්රිසන්තේටම්

  ක්රිසන්තේටම්

 • දිය උල්පත

  දිය උල්පත

වර්ණ
 • රතු

  රතු

 • හරිත

  හරිත

 • රිදී

  රිදී

 • සුදු

  සුදු

 • කහ

  කහ

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ


军胜好评图

පරීක්ෂණයක්