සියලු ප්රවර්ග

බිම් බලපෑම්

විශේෂ හැඩැති වර්ණවත් ඩෙසිං 200g ෆවුන්ටන් ගිනිකෙළි චීනයෙන්

විශේෂ හැඩැති වර්ණවත් ඩෙසිං 200g ෆවුන්ටන් ගිනිකෙළි චීනයෙන්

සම්භවය ස්ථානය:චීනය
වෙළඳ නාමය නම:ධීවරයා
ආදර්ශ අංකය:FP4745
සහතික:EX
පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • තරු

  තරු

 • මුතු

  මුතු

 • රිදී මාළු

  රිදී මාළු

 • මල

  මල

 • දිය උල්පත

  දිය උල්පත

වර්ණ
 • නිල්

  නිල්

 • කහ

  කහ

 • රතු

  රතු

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ


军胜好评图

පරීක්ෂණයක්