සියලු ප්රවර්ග

බිම් බලපෑම්

Liuyang කර්මාන්තශාලාව ධීවර ගිනිකෙළි වලින් FP200 දැවෙන තලය අලෙවිය සඳහා ග්රෑම් 4772 උල්පත් ගිනිකෙළි

Liuyang කර්මාන්තශාලාව ධීවර ගිනිකෙළි වලින් FP200 දැවෙන තලය අලෙවිය සඳහා ග්රෑම් 4772 උල්පත් ගිනිකෙළි

අයිතම අංකය.

FP4772

භාණ්ඩයෙ නම

burning blade

ඇසුරුම්

60 / 1

CBM/(එක් සිද්ධියකට)

0.034 


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • දිය උල්පත

  දිය උල්පත

වර්ණ
 • නිල්

  නිල්

 • හරිත

  හරිත

 • රතු

  රතු

 • රිදී

  රිදී

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

පරීක්ෂණයක්