සියලු ප්රවර්ග

බිම් බලපෑම්

උසස් තත්ත්වයේ ග්‍රෑම් 500 පයිරොටෙක්නික් ෆවුන්ටන් ගිනිකෙළි නත්තල් අලුත් අවුරුදු සැමරුම

උසස් තත්ත්වයේ ග්‍රෑම් 500 පයිරොටෙක්නික් ෆවුන්ටන් ගිනිකෙළි නත්තල් අලුත් අවුරුදු සැමරුම

සම්භවය ස්ථානය:චීනය
වෙළඳ නාමය නම:ධීවරයා
ආදර්ශ අංකය:FP4752
සහතික:EX
පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • ස්ටෙබෙ

  ස්ටෙබෙ

 • ඉරිතැලීම්

  ඉරිතැලීම්

 • තරු

  තරු

 • ක්රිසන්තේටම්

  ක්රිසන්තේටම්

 • දියඇල්ල

  දියඇල්ල

 • සිල්ක්

  සිල්ක්

වර්ණ
 • සුදු

  සුදු

 • වර්ණ

  වර්ණ

 • රන්

  රන්

 • රිදී

  රිදී

 • රතු

  රතු

 • හරිත

  හරිත

 • නිල්

  නිල්

 • කහ

  කහ

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ


军胜好评图

පරීක්ෂණයක්