සියලු ප්රවර්ග

බිම් බලපෑම්

ධීවරයෙකුගෙන් ග්‍රෑම් 200ක උල්පත් ගිනිකෙළි අභිරුචිකරණය කළ උණුසුම් අලෙවිය

ධීවරයෙකුගෙන් ග්‍රෑම් 200ක උල්පත් ගිනිකෙළි අභිරුචිකරණය කළ උණුසුම් අලෙවිය

සම්භවය ස්ථානය:චීනය
වෙළඳ නාමය නම:ධීවරයා
ආදර්ශ අංකය:FP4002
සහතික:EX
පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • ස්ටෙබෙ

  ස්ටෙබෙ

 • තරු

  තරු

 • ක්රිසන්තේටම්

  ක්රිසන්තේටම්

වර්ණ
 • සුදු

  සුදු

 • රතු

  රතු

 • හරිත

  හරිත

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ


军胜好评图

පරීක්ෂණයක්