සියලු ප්රවර්ග

බෝල ෂෙල්ස්

තොග මිල Liuyang 1.75'' කාලතුවක්කු උණ්ඩ නත්තල් අලුත් අවුරුදු උත්සවය සැමරීම SHELL SHOCK BF6302-B

තොග මිල Liuyang 1.75'' කාලතුවක්කු උණ්ඩ නත්තල් අලුත් අවුරුදු උත්සවය සැමරීම SHELL SHOCK BF6302-B

අයිතමය අංකය.

BF6302-B

භාණ්ඩයෙ නම

ෂෙල් කම්පනය

ඇසුරුම්

12 / 6

මානය(INCH)

11-13/16*6-1/2*4''

CBM/(එක් සිද්ධියකට)

0.073


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • බ්‍රොකේඩ්

  බ්‍රොකේඩ්

 • වලිග

  වලිග

 • විලෝ

  විලෝ

වර්ණ
 • රන්

  රන්

 • රිදී

  රිදී

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්