සියලු ප්රවර්ග

බෝල ෂෙල්ස්

තොග මිල 1.75'' කාලතුවක්කු ෂෙල් වෙඩි ඉසව් සාද සැමරුම් කාලතුවක්කු ෂෙල්ස් විස්ලින් W520

තොග මිල 1.75'' කාලතුවක්කු ෂෙල් වෙඩි ඉසව් සාද සැමරුම් කාලතුවක්කු ෂෙල්ස් විස්ලින් W520

අයිතමය අංකය.

W520

භාණ්ඩයෙ නම

කාලතුවක්කු ෂෙල්ස් විස්ලිං

ඇසුරුම්

24 / 6

මානය(INCH)

10-10/16*4-6/16*4''

CBM/(එක් සිද්ධියකට)

0.044


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • පීනියෝ

  පීනියෝ

 • ග්ලිටර්

  ග්ලිටර්

 • විස්ටිං

  විස්ටිං

වර්ණ
 • වර්ණ

  වර්ණ

 • සුදු

  සුදු

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්