සියලු ප්රවර්ග

බෝල ෂෙල්ස්

ලියුයැං කර්මාන්ත ශාලාව 1.75'' කාලතුවක්කු ෂෙල් පයිරොටෙක්නික් ගිනිකෙළි

ලියුයැං කර්මාන්ත ශාලාව 1.75'' කාලතුවක්කු ෂෙල් පයිරොටෙක්නික් ගිනිකෙළි

සම්භවය ස්ථානය:චීනය
වෙළඳ නාමය නම:ධීවරයා
ආදර්ශ අංකය:W518A
සහතික:EX
පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • ඉරිතැලීම්

  ඉරිතැලීම්

වර්ණ
 • රතු

  රතු

 • හරිත

  හරිත

 • පාට, දම් පාට

  පාට, දම් පාට

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්