සියලු ප්රවර්ග

බෝල ෂෙල්ස්

ධීවරයා අභිරුචිකරණය කළ 1.75'' කාලතුවක්කු ෂෙල් වෙඩි ගිනිකෙළි THOR'S HAMMER BF7810

ධීවරයා අභිරුචිකරණය කළ 1.75'' කාලතුවක්කු ෂෙල් වෙඩි ගිනිකෙළි THOR'S HAMMER BF7810

අයිතමය අංකය.

ඩී

භාණ්ඩයෙ නම

THOR'S HAMMER

ඇසුරුම්

6 / 12

මානය(INCH)

13*10-7/16*5-5/16''

CBM/(එක් සිද්ධියකට)

0.080


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • පීනියෝ

  පීනියෝ

 • ග්ලිටර්

  ග්ලිටර්

වර්ණ
 • වර්ණ

  වර්ණ

 • නිල්

  නිල්

 • හරිත

  හරිත

 • සුදු

  සුදු

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්