සියලු ප්රවර්ග

500g කේක්

තොග ගිනිකෙළි Liuyang කර්මාන්ත ශාලාව වෘත්තීය Pyro 500g ගිනිකෙළි කේක් FP6092

තොග ගිනිකෙළි Liuyang කර්මාන්ත ශාලාව වෘත්තීය Pyro 500g ගිනිකෙළි කේක් FP6092

Item No.     :  FP6092

Item Name : Professional Pyro

ඇසුරුම් කිරීම: 4/1

CBM: 0.081

පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • බ්‍රොකේඩ්

  බ්‍රොකේඩ්

 • වලිග

  වලිග

 • ඉරිතැලීම්

  ඉරිතැලීම්

 • ඩාලියා

  ඩාලියා

වර්ණ
 • රන්

  රන්

 • රතු

  රතු

 • නිල්

  නිල්

 • තැඹිලි

  තැඹිලි

 • පාට, දම් පාට

  පාට, දම් පාට

 • හරිත

  හරිත

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්