සියලු ප්රවර්ග

500g කේක්

තොග චීන කර්මාන්තශාලා සෘජු පංකා හැඩැති 30ෂොට් බහු කේක් ගිනිකෙළි කැප්ටන් ඇමරිකානු BF6336

තොග චීන කර්මාන්තශාලා සෘජු පංකා හැඩැති 30ෂොට් බහු කේක් ගිනිකෙළි කැප්ටන් ඇමරිකානු BF6336

Item Name :     Captain American

Item No.     :      BF6336

Packing       :     4/1

CBM            :     0.078

පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • වලිග

  වලිග

 • රැල්ල

  රැල්ල

 • ග්ලිටර්

  ග්ලිටර්

වර්ණ
 • නිල්

  නිල්

 • හරිත

  හරිත

 • රතු

  රතු

 • සුදු

  සුදු

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්