සියලු ප්රවර්ග

500g කේක්

පක්ෂ සැරසිලි Liuyang නිෂ්පාදන ZEUS 500G කේක් ගිනිකෙළි BF1418

පක්ෂ සැරසිලි Liuyang නිෂ්පාදන ZEUS 500G කේක් ගිනිකෙළි BF1418

Item No.     : BF1418

භාණ්ඩයෙ නම : සියුස් 

Packing       :  8/1

CBM            :  0.05


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • වලිග

  වලිග

 • රැල්ල

  රැල්ල

 • සිල්ක්

  සිල්ක්

 • මුතු

  මුතු

 • බ්‍රොකේඩ්

  බ්‍රොකේඩ්

 • මල

  මල

වර්ණ
 • නිල්

  නිල්

 • රතු

  රතු

 • සුදු

  සුදු

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්