සියලු ප්රවර්ග

500g කේක්

Liuyang කර්මාන්තශාලාවේ නව අයිතම 145 වෙඩි තැබීම් 500g කේක් වේගවත් ගිනිකෙළි

Liuyang කර්මාන්තශාලාවේ නව අයිතම 145 වෙඩි තැබීම් 500g කේක් වේගවත් ගිනිකෙළි

සම්භවය ස්ථානය:චීනය
වෙළඳ නාමය නම:ධීවරයා
ආදර්ශ අංකය:FP6063
සහතික:AFSL සමත්
පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • ස්ටෙබෙ

  ස්ටෙබෙ

 • බ්‍රොකේඩ්

  බ්‍රොකේඩ්

 • බිම් බෝම්බ

  බිම් බෝම්බ

 • ක්රිසන්තේටම්

  ක්රිසන්තේටම්

වර්ණ
 • රිදී

  රිදී

 • හරිත

  හරිත

 • නිල්

  නිල්

 • රතු

  රතු

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ


军胜好评图

පරීක්ෂණයක්