සියලු ප්රවර්ග

500g කේක්

Hot Selling Liuyang Factory 500gram Cakes Fireworks For Sale FIESTA FP6011

Hot Selling Liuyang Factory 500gram Cakes Fireworks For Sale FIESTA FP6011

අයිතම අංකය: FP6011

Item Name   : FIESTA 

PACKING      : 4/1

CBM: 0.057


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • වලිග

  වලිග

 • ගස්

  ගස්

 • ස්ටෙබෙ

  ස්ටෙබෙ

වර්ණ
 • කහ

  කහ

 • රතු

  රතු

 • පාට, දම් පාට

  පාට, දම් පාට

 • තැඹිලි

  තැඹිලි

 • හරිත

  හරිත

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්