සියලු ප්රවර්ග

500g කේක්

Hot selling high quality සැමරුම් උත්සවය 30 වෙඩි 500g කේක් ගිනිකෙළි

Hot selling high quality සැමරුම් උත්සවය 30 වෙඩි 500g කේක් ගිනිකෙළි

සම්භවය ස්ථානය:චීනය
වෙළඳ නාමය නම:ධීවරයා
ආදර්ශ අංකය:ඩී
සහතික:AFSL සමත්
පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • බිම් බෝම්බ

  බිම් බෝම්බ

 • ඉරිතැලීම්

  ඉරිතැලීම්

 • ක්රිසන්තේටම්

  ක්රිසන්තේටම්

වර්ණ
 • රිදී

  රිදී

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ


පරීක්ෂණයක්