සියලු ප්රවර්ග

500g කේක්

Liuyang කම්හලෙන් උණුසුම් ලෙස අලෙවි වන වෙඩි 25 ග්රෑම් 500 ගිනිකෙළි කේක්

Liuyang කම්හලෙන් උණුසුම් ලෙස අලෙවි වන වෙඩි 25 ග්රෑම් 500 ගිනිකෙළි කේක්

සම්භවය ස්ථානය:චීනය
වෙළඳ නාමය නම:ධීවරයා
ආදර්ශ අංකය:ඩී
සහතික:EX,AFSL සමත්
පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • බ්‍රොකේඩ්

  බ්‍රොකේඩ්

 • ස්ටෙබෙ

  ස්ටෙබෙ

 • බිම් බෝම්බ

  බිම් බෝම්බ

 • විලෝ

  විලෝ

 • Core

  Core

වර්ණ
 • රතු

  රතු

 • හරිත

  හරිත

 • රිදී

  රිදී

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ


军胜好评图

පරීක්ෂණයක්