සියලු ප්රවර්ග

500g කේක්

Liuyang BAD BOY BF2 වෙතින් උසස් තත්වයේ අඟල් 9 වෙඩි තැබීම් කේක් ගිනිකෙළි

Liuyang BAD BOY BF2 වෙතින් උසස් තත්වයේ අඟල් 9 වෙඩි තැබීම් කේක් ගිනිකෙළි


Item Name:      Bad Boy 

Item No.    :      BF6861

Packing     :      1/1

CBM          :       0.137

පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • බ්‍රොකේඩ්

  බ්‍රොකේඩ්

 • ග්ලිටර්

  ග්ලිටර්

 • Core

  Core

වර්ණ
 • රිදී

  රිදී

 • සුදු

  සුදු

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්