සියලු ප්රවර්ග

500g කේක්

Liuyang වෙතින් උසස් තත්ත්වයේ අඟල් 2 12 වෙඩි කේක් ගිනිකෙළි

Liuyang වෙතින් උසස් තත්ත්වයේ අඟල් 2 12 වෙඩි කේක් ගිනිකෙළි

සම්භවය ස්ථානය:චීනය
වෙළඳ නාමය නම:ධීවරයා
ආදර්ශ අංකය:FP6002
සහතික:AFSL සමත්
පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • බ්‍රොකේඩ්

  බ්‍රොකේඩ්

 • බිම් බෝම්බ

  බිම් බෝම්බ

 • ඩාලියා

  ඩාලියා

 • ග්ලිටර්

  ග්ලිටර්

 • සිල්ක්

  සිල්ක්

වර්ණ
 • හරිත

  හරිත

 • නිල්

  නිල්

 • රන්

  රන්

 • රතු

  රතු

 • සුදු

  සුදු

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ


军胜好评图

පරීක්ෂණයක්