සියලු ප්රවර්ග

500g කේක්

චීන තොග මිල ග්‍රෑම් 500 Pyrotechnics අභිරුචි කළ ගිනිකෙළි Pinky Murder FP6160

චීන තොග මිල ග්‍රෑම් 500 Pyrotechnics අභිරුචි කළ ගිනිකෙළි Pinky Murder FP6160

Item No.       : FP6160

Item Name   : Pinky Murder 

ඇසුරුම් කිරීම: 6/1

CBM: 0.090


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • ස්ටෙබෙ

  ස්ටෙබෙ

 • ඉරිතැලීම්

  ඉරිතැලීම්

 • ගස්

  ගස්

 • කාල වැස්ස

  කාල වැස්ස

 • ක්රිසන්තේටම්

  ක්රිසන්තේටම්

වර්ණ
පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්