සියලු ප්රවර්ග

500g කේක්

කේක් ගිනිකෙළි වර්ගය සහ නත්තල් අවස්ථාවට විශාල කේක්

කේක් ගිනිකෙළි වර්ගය සහ නත්තල් අවස්ථාවට විශාල කේක්

සම්භවය ස්ථානය:චීනය
වෙළඳ නාමය නම:ධීවරයා
ආදර්ශ අංකය:FP6075
සහතික:EX,AFSL සමත්
පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • බ්‍රොකේඩ්

  බ්‍රොකේඩ්

 • බිම් බෝම්බ

  බිම් බෝම්බ

 • විලෝ

  විලෝ

 • ඩාලියා

  ඩාලියා

 • වලිග

  වලිග

වර්ණ
 • නිල්

  නිල්

 • තැඹිලි

  තැඹිලි

 • හරිත

  හරිත

 • රන්

  රන්

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ


军胜好评图

පරීක්ෂණයක්