සියලු ප්රවර්ග

500g කේක්

90 Shots කර්මාන්තශාලා මිල චීනයෙන් 500g pyro පාරිභෝගික කේක් ගිනිකෙළි

90 Shots කර්මාන්තශාලා මිල චීනයෙන් 500g pyro පාරිභෝගික කේක් ගිනිකෙළි

සම්භවය ස්ථානය:චීනය
වෙළඳ නාමය නම:ධීවරයා
ආදර්ශ අංකය:FP6097
සහතික:EX,AFSL සමත්
පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • ඩාලියා

  ඩාලියා

 • සිල්ක්

  සිල්ක්

වර්ණ
 • රතු

  රතු

 • නිල්

  නිල්

 • පාට, දම් පාට

  පාට, දම් පාට

 • තැඹිලි

  තැඹිලි

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ


军胜好评图

පරීක්ෂණයක්