සියලු ප්රවර්ග

500g කේක්

2021 නව අයිතම 423 වෙඩි Liuyang කර්මාන්ත ශාලාව 500g pyro පාරිභෝගික කේක් ගිනිකෙළි

2021 නව අයිතම 423 වෙඩි Liuyang කර්මාන්ත ශාලාව 500g pyro පාරිභෝගික කේක් ගිනිකෙළි

සම්භවය ස්ථානය:චීනය
වෙළඳ නාමය නම:ධීවරයා
ආදර්ශ අංකය:FP6093
සහතික:EX,AFSL සමත්
පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • ස්ටෙබෙ

  ස්ටෙබෙ

 • බ්‍රොකේඩ්

  බ්‍රොකේඩ්

 • ක්රිසන්තේටම්

  ක්රිසන්තේටම්

 • වලිග

  වලිග

වර්ණ
 • හරිත

  හරිත

 • නිල්

  නිල්

 • සුදු

  සුදු

 • රතු

  රතු

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ


军胜好评图

පරීක්ෂණයක්