සියලු ප්රවර්ග

500g කේක්

වෙඩි තැබීම් 25 අභිරුචිකරණය කරන ලද පයිරොටෙක්නික්ස් ග්රෑම් 500 කේක් ගිනිකෙළි USA Blast FP6135

වෙඩි තැබීම් 25 අභිරුචිකරණය කරන ලද පයිරොටෙක්නික්ස් ග්රෑම් 500 කේක් ගිනිකෙළි USA Blast FP6135

අයිතම අංකය: FP6135

Item Name   : USA Blast 

ඇසුරුම් කිරීම: 4/1

CBM: 0.064


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
වර්ණ
 • රතු

  රතු

 • නිල්

  නිල්

 • හරිත

  හරිත

 • තැඹිලි

  තැඹිලි

 • පාට, දම් පාට

  පාට, දම් පාට

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්