සියලු ප්රවර්ග

200g කේක්

තොග මිල කේක් 200 ගිනිකෙළි ඝාතක පොල් අලුත් අවුරුදු සැමරුම සඳහා චීනයෙන්

තොග මිල කේක් 200 ගිනිකෙළි ඝාතක පොල් අලුත් අවුරුදු සැමරුම සඳහා චීනයෙන්

සම්භවය ස්ථානය:චීනය
වෙළඳ නාමය නම:ධීවරයා
ආදර්ශ අංකය:FP6665
සහතික:EX,AFSL සමත්
පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • ස්ටෙබෙ

  ස්ටෙබෙ

 • ඉරිතැලීම්

  ඉරිතැලීම්

 • ගස්

  ගස්

 • වියලි මිදි

  වියලි මිදි

වර්ණ
 • රිදී

  රිදී

 • රතු

  රතු

 • හරිත

  හරිත

 • රන්

  රන්

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ


军胜好评图

පරීක්ෂණයක්