සියලු ප්රවර්ග

200g කේක්

Liuyang කර්මාන්ත ශාලාවෙන් උණුසුම් ලෙස අලෙවි වන පයිරොටෙක්නික් 200g 9shots Cakes Fireworks

Liuyang කර්මාන්ත ශාලාවෙන් උණුසුම් ලෙස අලෙවි වන පයිරොටෙක්නික් 200g 9shots Cakes Fireworks

සම්භවය ස්ථානය:චීනය
වෙළඳ නාමය නම:ධීවරයා
ආදර්ශ අංකය:FP6604-A/B/C/D
සහතික:EX
පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • ස්ටෙබෙ

  ස්ටෙබෙ

 • කාල වැස්ස

  කාල වැස්ස

 • පීනියෝ

  පීනියෝ

 • වලිග

  වලිග

වර්ණ
 • රතු

  රතු

 • හරිත

  හරිත

 • රන්

  රන්

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ


军胜好评图

පරීක්ෂණයක්