සියලු ප්රවර්ග

200g කේක්

උසස් තත්ත්වයේ කේක් ගිනිකෙළි 16 ෂොට් පාරිභෝගික කේක් ගිනිකෙළි තොග මිල

උසස් තත්ත්වයේ කේක් ගිනිකෙළි 16 ෂොට් පාරිභෝගික කේක් ගිනිකෙළි තොග මිල

සම්භවය ස්ථානය:චීනය
වෙළඳ නාමය නම:ධීවරයා
ආදර්ශ අංකය:FP6622-A/B/C/D
සහතික:EX
පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • ඉරිතැලීම්

  ඉරිතැලීම්

 • තරු

  තරු

 • රැල්ල

  රැල්ල

 • වලිග

  වලිග

වර්ණ
 • රතු

  රතු

 • නිල්

  නිල්

 • රන්

  රන්

 • කහ

  කහ

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්