සියලු ප්රවර්ග

200g කේක්

2022 නව ජනප්‍රිය බැටරි 16 ෂොට් විවිධ චතුරශ්‍ර පයිරොටෙක්නික් කේක් ගිනිකෙළි

2022 නව ජනප්‍රිය බැටරි 16 ෂොට් විවිධ චතුරශ්‍ර පයිරොටෙක්නික් කේක් ගිනිකෙළි

සම්භවය ස්ථානය:චීනය
වෙළඳ නාමය නම:ධීවරයා
ආදර්ශ අංකය:FP6664
සහතික:EX
පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • ස්ටෙබෙ

  ස්ටෙබෙ

 • ඩාලියා

  ඩාලියා

 • සිල්ක්

  සිල්ක්

වර්ණ
 • රතු

  රතු

 • හරිත

  හරිත

 • නිල්

  නිල්

 • සුදු

  සුදු

 • රන්

  රන්

 • වර්ණ

  වර්ණ

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ


军胜好评图

පරීක්ෂණයක්