සියලු ප්රවර්ග

200g කේක්

2022 නව චීන උසස් තත්ත්වයේ වෙඩි 24 ග්රෑම් 200 කේක් ගිනිකෙළි

2022 නව චීන උසස් තත්ත්වයේ වෙඩි 24 ග්රෑම් 200 කේක් ගිනිකෙළි

සම්භවය ස්ථානය:චීනය
වෙළඳ නාමය නම:ධීවරයා
ආදර්ශ අංකය:FP6670
සහතික:EX
පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • ස්ටෙබෙ

  ස්ටෙබෙ

 • ඉරිතැලීම්

  ඉරිතැලීම්

 • බිම් බෝම්බ

  බිම් බෝම්බ

 • මුතු

  මුතු

වර්ණ
 • රතු

  රතු

 • සුදු

  සුදු

 • නිල්

  නිල්

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ


军胜好评图

පරීක්ෂණයක්