සියලු ප්රවර්ග

200g කේක්

ඇමරිකන් වෙළඳපොලේ 1.4g 0.8 අඟල් උණුසුම් අලෙවි කුඩා කේක් ගිනිකෙළි

ඇමරිකන් වෙළඳපොලේ 1.4g 0.8 අඟල් උණුසුම් අලෙවි කුඩා කේක් ගිනිකෙළි

සම්භවය ස්ථානය:චීනය
වෙළඳ නාමය නම:ධීවරයා
ආදර්ශ අංකය:FP6622-A/B/C/D
සහතික:EX
පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • බ්‍රොකේඩ්

  බ්‍රොකේඩ්

 • ක්රිසන්තේටම්

  ක්රිසන්තේටම්

 • වලිග

  වලිග

වර්ණ
 • රතු

  රතු

 • නිල්

  නිල්

 • රිදී

  රිදී

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ


军胜好评图

පරීක්ෂණයක්