සියලු ප්රවර්ග

200g කේක්

අභිරුචිකරණය කරන ලද කර්මාන්තශාලා මිල Liuyang FP200 දර්ශන වේලාවෙන් විස්මිත 5681g කේක් ගිනිකෙළි

අභිරුචිකරණය කරන ලද කර්මාන්තශාලා මිල Liuyang FP200 දර්ශන වේලාවෙන් විස්මිත 5681g කේක් ගිනිකෙළි

අයිතමය අංකය.

FP5681

භාණ්ඩයෙ නම

ප්රදර්ශණ කාලය

ඇසුරුම්

24 / 1

CBM/(එක් සිද්ධියකට)

0.036

කාල සීමාව

28S


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • බ්‍රොකේඩ්

  බ්‍රොකේඩ්

 • වලිග

  වලිග

 • ඉරිතැලීම්

  ඉරිතැලීම්

 • තරු

  තරු

වර්ණ
 • නිල්

  නිල්

 • හරිත

  හරිත

 • රතු

  රතු

පාරිභෝගික ඇගයීම

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්