બધા શ્રેણીઓ

ગ્રાઉન્ડ ઇફેક્ટ્સ

LOUDEST LEGAO SALUTE M60 FROM FISHERMAN

LOUDEST LEGAO SALUTE M60 FROM FISHERMAN

આઇટમનું નામ

M60

આઇટમ નંબર

M60

TYPE

ફાયરક્રેકર

પેકિંગ

40 / 46

સીબીએમ

0.039


પૂછપરછ
વિડિઓ
અસરો
  • ક્રેકલિંગ

    ક્રેકલિંગ

  • બેંગ્સ

    બેંગ્સ

કલર્સ
  • ચાંદીના

    ચાંદીના

ગ્રાહક મૂલ્યાંકન

军胜好评图

તપાસ