બધા શ્રેણીઓ

ગ્રાઉન્ડ ઇફેક્ટ્સ

HIGH QUALITY FIRECRACKER AVAILABLE IN US MARKET COLOR DIAMOND FIRECRACKER FP3011 SERIES

HIGH QUALITY FIRECRACKER AVAILABLE IN US MARKET COLOR DIAMOND FIRECRACKER FP3011 SERIES

વસ્તુ નંબર.

FP3011

આઇટમનું નામ

COLOR DIAMOND FIRECRACKERS


વસ્તુ કોઈ

પેકિંગ

સીબીએમ

FP3011-100

160 / 1

0.050

FP3011-200

80 / 1

0.046

FP3011-300

50 / 1

0.050

FP3011-500

32 / 1

0.041

FP3011-1000

16 / 1

0.042

FP3011-2000

8 / 1

0.047

FP3011-5000

3 / 1

0.039

FP3011-10000

2 / 1

0.052


પૂછપરછ
વિડિઓ
અસરો
  • બેંગ્સ

    બેંગ્સ

કલર્સ
  • ચાંદીના

    ચાંદીના

  • Red

    Red

ગ્રાહક પ્રતિસાદ

军胜好评图

તપાસ