બધા શ્રેણીઓ

ગ્રાઉન્ડ ઇફેક્ટ્સ

માછીમાર પાસેથી સુપર બિગ અને સારી ગુણવત્તાવાળા 4000 વિશેષ ફટાકડા BF008

માછીમાર પાસેથી સુપર બિગ અને સારી ગુણવત્તાવાળા 4000 વિશેષ ફટાકડા BF008

આઇટમનું નામ

4000 SPECIAL FIRECRACKERS

આઇટમ નંબર

BF008

TYPE

ફાયરક્રેકર

પેકિંગ

4 / 4 / 1000

સીબીએમ

0.048


પૂછપરછ
વિડિઓ
અસરો
  • બેંગ્સ

    બેંગ્સ

કલર્સ
  • ચાંદીના

    ચાંદીના

  • Red

    Red

ગ્રાહક મૂલ્યાંકન

军胜好评图

તપાસ