બધા શ્રેણીઓ

500 ગ્રામ કેક

High quality wholesale factory price 24 shots festival occasion pyrotechnics consumer cake fireworks FINAL DESTINATION FP6042

High quality wholesale factory price 24 shots festival occasion pyrotechnics consumer cake fireworks FINAL DESTINATION FP6042

મોડલ સંખ્યા

FP6042

આઇટમનું નામ

અંતિમ મુકામ

પેકિંગ

2 / 1

Unit Size(INCH)

16-7/16"*11-7/11"*8"

ક્યુબિક મીટર (કેસ)

0.064પૂછપરછ
વિડિઓ
અસરો
 • સ્ટ્રોબ

  સ્ટ્રોબ

 • ખાણ

  ખાણ

 • સ્ટાર્સ

  સ્ટાર્સ

 • બ્રોકેડ

  બ્રોકેડ

 • ક્રાયસાન્થેમમ

  ક્રાયસાન્થેમમ

કલર્સ
 • Red

  Red

 • બ્લુ

  બ્લુ

 • વ્હાઇટ

  વ્હાઇટ

 • ગ્રીન

  ગ્રીન

ગ્રાહક પ્રતિસાદ

军胜好评图

તપાસ